1. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
2. ข้อมูลส่วนตัว
6-15 ตัวอักษร
ตัวอักษรหรือตัวเลข